Excel & Power BI

Omdat Excel en Power BI beide van Microsoft zijn is er een nauwe samenwerking tussen beide op een gemakkelijke manier mogelijk gemaakt. Vanuit de Power BI rapportages kan er gemakkelijk verder worden gewerkt in Excel.

Methode 1: Gegevens exporteren (vanuit Visual).

Methode 2: Kopiëren waarden (vanuit Visual).

Methode 3: Analyseren vanuit Excel

Was this article helpful?

Need Support?

Can't find the answer you're looking for?
Contact Support