Toegang tot rapportages

Aan gebruikers kan de toegang tot onderliggende data één of meerdere rapportages worden toegekend. Hierdoor kan er onderscheid worden gemaakt tussen gebruikers.

Een veel gebruikt onderscheid is het recht op Financieel voor directie, management en de financiële afdeling terwijl de projectleiders alleen toegang krijgen tot het rapport Projectbeheer.

Was this article helpful?

Need Support?

Can't find the answer you're looking for?
Contact Support